برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا امروز فرصت دارید

برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا امروز فرصت دارید

سه شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی، امروز آخرین مهلت مودیان مالیاتی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال گذشته است‌.