برترین دانشگاه کانادا معرفی شد

برترین دانشگاه کانادا معرفی شد

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده موسسه کیواس، دانشگاه تورنتو به عنوان برترین دانشگاه کانادا انتخاب شد.