بررسی تخلفات نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کمیسیون اصل نود

بررسی تخلفات نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کمیسیون اصل نود

یکشنبه ۰۵ تیر - ورزش

رئیس ‌کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهاد کتابخانه های عمومی کشور تخلفاتی را در حوزه های مختلف داشته است.