بررسی مباحث میان‌رشته‌ای علوم انسانی در حوزه نظامی‌پژوهی

بررسی مباحث میان‌رشته‌ای علوم انسانی در حوزه نظامی‌پژوهی

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- نشست تخصصی « مباحث میان رشته‌ای علوم انسانی در حوزه نظامی پژوهی» به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، سه شنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۲ در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار می‌شود.