بررسی نتایج مقاله مطالعات حیوانی واکسن جدید انستیتو پاستور

بررسی نتایج مقاله مطالعات حیوانی واکسن جدید انستیتو پاستور

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

انستیتو پاستور ایران، علاوه بر مشارکت با انستیتو فینلای کوبا در پروژه واکسن پاستوکووک، طراحی واکسن جدیدی به نام «پاستوکوآد» (PastoCoAd) بر پایه وکتور یا ناقل آدنوویروس را از مهرماه ۱۳۹۹ شروع کرد. در روزهای اخیر مقاله مرحله پیش‌بالینی این مطالعه منتشر شده است.