بررسی وضعیت جشنواره‌های قرآنی دانشگاهی

بررسی وضعیت جشنواره‌های قرآنی دانشگاهی

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- جلسه مجمع مشورتی شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها برای بررسی آخرین وضعیت جشنواره‌های قرآنی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.