برنامه‌های شاخص فرهنگی و هنری کردستان، جلوه‌ تلاش و خدمت

برنامه‌های شاخص فرهنگی و هنری کردستان، جلوه‌ تلاش و خدمت

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

سنندج- ایرنا- برنامه‌های فرهنگی شاخصی با توجه به استعدادهای فرهنگی، هنری و قرآنی در هر یک از شهرستان های کردستان در سال جاری اجرا شد که جلوه‌ای از تلاش و خدمت متولیان این حوزه است.