برنامه انتخاباتی حزب اتحاد ملت آماده شد

برنامه انتخاباتی حزب اتحاد ملت آماده شد

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

سخنگوی حزب اتحاد ملت گفت که برنامه این حزب اصلاح‌طلب برای انتخابات ۱۴۰۰ که ناظر به برنامه‌های مد نظر آنها برای اداره کشور است، روز شنبه ۱۸ اردی‌بهشت ماه رونمایی می‌شود.