برنامه رویدادهای استارتاپی علمی کاربردی در سال جاری اعلام شد

برنامه رویدادهای استارتاپی علمی کاربردی در سال جاری اعلام شد

دوشنبه ۱۴ اسفند - سیاست

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه رویداد هایی استارت آپی در سال ۱۴۰۰ تثبیت می شوند، گفت:ایجاد بهره وری در کسب و کارها با استفاده از خلاقیت و نوآوری را در دنیای امروز ضروری است که ما در دانشگاه علمی کاربردی این هدف را تثبیت خواهیم کرد.