برنامه شتابدهی برای طرح‌های نوآورانه حوزه سلامت/پرداخت ۷۵ میلیون تومانی آزمون‌های کنترل کیفیت

برنامه شتابدهی برای طرح‌های نوآورانه حوزه سلامت/پرداخت ۷۵ میلیون تومانی آزمون‌های کنترل کیفیت

پنج شنبه ۰۴ مرداد - اقتصادی

یکی از شتابدهنده‌های فعال در حوزه دارو و مکمل‌ها با انتشار فراخوانی درصدد است تا تیم‌های فناورانه که دارای ایده‌های برتر در ۳ حوزه تخصصی سلامت باشند را جذب کند و تیم‌های برتر علاوه بر استقرار در این شتابدهنده، فناوری آنها تا رسیدن به بازار مورد حمایت قرار خواهد گرفت.