برندهای نمادین یاهو و AOL فروخته شدند

برندهای نمادین یاهو و AOL فروخته شدند

شنبه ۲۶ خرداد -

شرکت وریزون کامیونیکیشنز در قراردادی به ارزش پنج میلیارد دلار، کسب و کار رسانه ای خود که شامل برندهای نمادین یاهو و AOL را فروخت و به فعالیت گران و ناموفق در دنیای رسانه و تبلیغات پایان داد.