برپایی نشست‌های مجازی ” توانمندسازی فعالین فرهنگی دانشجویی”

برپایی نشست‌های مجازی ” توانمندسازی فعالین فرهنگی دانشجویی”

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

برگزاری نشست‌های مجازی ” توانمندسازی فعالین فرهنگی دانشجویی ” در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تا پایان اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد.