برگزاری آزمون‌ آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط جهاددانشگاهی/ اعلام نتایج تا نیمه اول مرداد

برگزاری آزمون‌ آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط جهاددانشگاهی/ اعلام نتایج تا نیمه اول مرداد

سه شنبه ۳۰ شهریور - سیاست

آزمون داخلی آموزشیاران آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.