برگزاری دومین وبینار هم‌اندیشی و اشتراک تجارب بین پژوهشکده‌های علوم پزشکی کشور

برگزاری دومین وبینار هم‌اندیشی و اشتراک تجارب بین پژوهشکده‌های علوم پزشکی کشور

دوشنبه ۰۷ اسفند - سیاست

دومین وبینار هم‌اندیشی و اشتراک تجارب بین پژوهشکده‌های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر نجفی معاون تحقیقات و فناوری، برگزار شد.