برگزاری رالی تهران- باتمان در پی توسعه مناسبات و همکاری های ایران و ترکیه

برگزاری رالی تهران- باتمان در پی توسعه مناسبات و همکاری های ایران و ترکیه

یکشنبه ۰۵ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و معاون استاندار باتمان در ترکیه در نشستی مشترک بر توسعه مناسبات، تقویت تعامل و برگزاری برنامه های مشترک از جمله رالی های خانوادگی و فرهنگی در مسیر شهرهای ایران و باتمان در ترکیه تأکید کردند.