برگزاری مراسم روز قدس در شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی

برگزاری مراسم روز قدس در شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی

یکشنبه ۰۵ تیر - ورزش

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مراسم روز قدس در چهار شهر بزرگ آفریقای جنوبی برگزار شد.