برگزیدگان رویداد بین‌المللی مدآفرین معرفی شدند

برگزیدگان رویداد بین‌المللی مدآفرین معرفی شدند

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- برگزیدگان رویداد بین‌المللی مدآفرین از میان شرکت‌کنندگان کشورهای لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و ایران انتخاب شدند.