بر مدار فرهنگ و هنر؛ نمایشگاهی از جنس عمل و امید

بر مدار فرهنگ و هنر؛ نمایشگاهی از جنس عمل و امید

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

سنندج- ایرنا- نمایشگاه «برمدار فرهنگ و هنر» که با هدف معرفی فعالیت یک ساله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در گالری هنر سنندج برپا شده است اقدامی از جنس عمل و امید در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی، هنری و قرآنی است.