بشیری: وزیران فرهنگ و آموزش دولت جدید جزیره‌ای عمل نکنند

بشیری: وزیران فرهنگ و آموزش دولت جدید جزیره‌ای عمل نکنند

سه شنبه ۳۰ شهریور - ورزش

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر لزوم تعامل مؤثر وزرای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت جدید، گفت: وزرای فرهنگی و آموزشی دولت جدید جزیره ای عمل نکنند.