بنا دارم که اشتغال در زندان‌ها را به صورت عینی توسعه دهم

بنا دارم که اشتغال در زندان‌ها را به صورت عینی توسعه دهم

پنج شنبه ۱۱ آذر - ورزش

غلامعلی محمدی در نشست مدیران کل زندان‌های کشور گفت: از همه می‌خواهم در مدیریت زندان‌ها دانایی و عقلانیت را ملاک قرار دهند. سازمان بی‌تدبیری را برنمی‌تابد. نباید شاهد اقداماتی باشیم که برای نظام اسلامی هزینه و خوراکی مسموم برای معاندین و رسانه‌های دشمن ایجاد کند.