بنیاد رژیم غاصب صهیونیستی مانند خانه عنکبوت سست است

بنیاد رژیم غاصب صهیونیستی مانند خانه عنکبوت سست است

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، گفت: همکاری‌های رژیم غاصب با برخی از کشورهای عربی همانند امارات یک خیانت است؛ نظامی که بر اساس ظلم تاسیس شده باشد هیچگاه پایدار نخواهد بود و از سوی قرآن کریم به ما توصیه شده است که به سمت ظالمان میل پیدا نکنیم.