بن بستی برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی وجود ندارد 

بن بستی برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی وجود ندارد 

چهارشنبه ۱۹ بهمن - فرهنگی

رشت- ایرنا – استاندار گیلان تاکید کرد: نگاه و برنامه راهبردی دولت فعال سازی صنایع دستی در بحث اشتغال است ؛لذا برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی هیچ بن بستی وجود ندارد و همه مسئولان بایستی هر چه سریع تر موانع احتمالی سد راه این اقدام را مرتفع کنند.