بهادری جهرمی: تمامیت ارضی ایران از جهات متعددی مدیون رشادت‌های ارتش است

بهادری جهرمی: تمامیت ارضی ایران از جهات متعددی مدیون رشادت‌های ارتش است

سه شنبه ۰۸ اسفند - ورزش

سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود روز ارتش را گرامی داشت.