بهادری جهرمی: تمامیت ارضی ایران از جهات متعددی مدیون رشادت‌های ارتش است

بهادری جهرمی: تمامیت ارضی ایران از جهات متعددی مدیون رشادت‌های ارتش است

یکشنبه ۳۱ تیر - ورزش

سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود روز ارتش را گرامی داشت.