بهترین شکل حفظ عروسک‌های اقوام، کارکرد بَخشی به آن‌ها است

بهترین شکل حفظ عروسک‌های اقوام، کارکرد بَخشی به آن‌ها است

پنج شنبه ۰۳ اسفند - فرهنگی

اصفهان – ایرنا – مدیر نخستین موزه‌ اسباب‌بازی ایرانی گفت: بهترین شکلِ حفظِ عروسک‌های اقوام، کارکرد بَخشی به آن‌ها است و حفظ یک چیز هیچ گاه از بالا به پایین و دستوری جواب نمی دهد.