بهترین فرصت برای درک شب قدر

بهترین فرصت برای درک شب قدر

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- امشب سومین شبی است که روزه‌داران و بندگان دل‌شکسته برای درک شب قدر یعنی شبی بهتر از هزار ماه، به احیاء و مناجات با خدا می‌پردازند و بر اساس روایات احتمال واقع بودن شب قدر در این شب بیشتر است.