بهره‌برداری کامل از شبکه پایاب سد خداآفرین در مغان

بهره‌برداری کامل از شبکه پایاب سد خداآفرین در مغان

پنج شنبه ۰۴ مرداد - اقتصادی

استاندار اردبیل گفت: باید جامعه روستایی و عشایری شمال استان از مزایای احداث و تکمیل شبکه پایاب سد خداآفرین به شکل کامل استفاده کنند.