به زودی اسرائیل به زباله دان تاریخ خواهد رفت

به زودی اسرائیل به زباله دان تاریخ خواهد رفت

یکشنبه ۳۱ تیر - ورزش

نماینده آیت الله عیسی قاسم گفت: با بیان اینکه امروز رژیم صهیونیستی از همه طرف محاصره شده و محور مقاومت، این خانه عنکبوتی را تحقیر کرده است، گفت: به زودی با گسترش محور مقاومت شاهد آزادی فلسطین و مسجد الاقصی خواهیم بود و اسرائیل غاصب به زباله دان تاریخ خواهد رفت.