بیش از ۴۰۰ نفر از کنسرت شهرام ناظری در کاشان استقبال کردند

بیش از ۴۰۰ نفر از کنسرت شهرام ناظری در کاشان استقبال کردند

جمعه ۱۲ خرداد - فرهنگی

کاشان – ایرنا – کنسرت شهرام ناظری استاد پیشکسوت آواز مقامی و موسیقی سنتی ایران پنجشنبه شب با استقبال افزون بر ۴۰۰ نفر در سرای عامری‌های کاشان برگزار شد.