بی اطلاعی از مکان بازگشت بقایای موشک چینی به زمین

بی اطلاعی از مکان بازگشت بقایای موشک چینی به زمین

پنج شنبه ۰۴ مرداد - سیاست

چین چند روز پیش با موفقیت اولین بخش اصلی ایستگاه فضایی خود را در مدار نزدیک زمین پرتاب کرد، اما کارشناسان دقیقا نمی‌دانند بقایای موشک حامل این ماژول کجا فرود خواهد آمد و فرود آن را در مناطقی همچون نیویورک، مادرید، پکن و تا جنوب شیلی و ولینگتون، نیوزیلند احتمال می‌دهند.