تئاترهایی که به حج پرداختند/ شکوه حرکت صحنه بر مدار طواف کعبه

تئاترهایی که به حج پرداختند/ شکوه حرکت صحنه بر مدار طواف کعبه

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فریضه و آیین حج به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد اجتماعی در تمام جهان نه‌تنها مسلمانان که بسیاری دیگر از پیروان ادیان مختلف را معطوف به خود می‌کند. این جریان آیینی که بر پایه محور یگانه خداوند هستی شکل می‌گیرد جنبه‌ها و جلوه‌های متفاوتی در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری هنرمندان کشورمان داشته است.