تئاتر کودک و نوجوان چه زمان طلوع می کند؟

تئاتر کودک و نوجوان چه زمان طلوع می کند؟

یکشنبه ۰۵ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- باید به این اصل باور داشته باشیم که تئاتر کودک و نوجوان زمانی طلوع واقعی خود را خواهد داشت که ریشه‌ای و واقعی به آن نگریسته شود.