تئوری‌های همگرایی کشورهای مسلمان در روز قدس نشان داده شود

تئوری‌های همگرایی کشورهای مسلمان در روز قدس نشان داده شود

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی جامعه زینب گفت: روز قدس فقط یک روز نمادین برای آزادسازی قدس شریف نیست بلکه روزی است که باید تئوری‌های اشتراکی وحدت و همگرایی کشورهای مسلمان در مقابل صهیونیست غاصب به دنیا نشان داده شود.