تاثیر کرونا بر مصرف مواد اعتیادآور در ورزشکاران پایتخت+ نمودار

تاثیر کرونا بر مصرف مواد اعتیادآور در ورزشکاران پایتخت+ نمودار

سه شنبه ۰۸ اسفند - ورزش

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اطلاعات جدیدی در خصوص مصرف مواد ممنوعه و تاثیر بحران کرونا بر وضعیت مصرف این مواد ارائه کرد.