تازه‌های موسیقی؛ «قطعاتی از فرامرز پایور» تا «نوای نو»

تازه‌های موسیقی؛ «قطعاتی از فرامرز پایور» تا «نوای نو»

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- آلبوم‌های موسیقی همچون «قطعاتی از فرامرز پایور»، «درس‌هایی از داریوش صفوت»، «موسیقی عرب‌های خوزستان»، «آواز اصفهان» و «نوای نو ۲» منتشر شده است.