تاسیس «سازمان تئاتر کشور» ضروری است

تاسیس «سازمان تئاتر کشور» ضروری است

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس تئاتر شهر بیان کرد: با توجه به تعدد گروه‌های مختلف نمایشی در کشور و همچنین اهمیت هنر نمایش در ایران راه‌اندازی و تاسیس «سازمان تئاترکشور» امری لازم و ضروری است.