تثبیت و صدور سند بهترین ابزار برای صیانت از موقوفات است

تثبیت و صدور سند بهترین ابزار برای صیانت از موقوفات است

چهارشنبه ۱۹ بهمن - فرهنگی

تهران – ایرنا – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور سند رسمی را بهترین راه برای صیانت و حمایت از موقوفات دانست و گفت: وقف در توسعه همه جانبه موثر است و با صدور اسناد، حامی اوقاف و وقف هستیم تا از تصرفات غیرقانونی جلوگیری کنیم.