تجهیزات و محصولات فناورانه دانش‌بنیان‌ به کمک صنعت آبزی‌پروری می‌آید

تجهیزات و محصولات فناورانه دانش‌بنیان‌ به کمک صنعت آبزی‌پروری می‌آید

جمعه ۳۰ مهر - سیاست

شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنعت آبزی‌پروری دعوت شدند تا نیازهای این صنعت را رفع کنند.