تجهیز هاب‌های پستی کشور به سورتینگ مکانیزه

تجهیز هاب‌های پستی کشور به سورتینگ مکانیزه

جمعه ۲۵ خرداد -

معاون وزیر ارتباطات با بیان این که پست مدرن باید به تکنولوژی مدرن مجهز باشد، از راه‌اندازی سورتینگ مکانیزه هاب‌های پستی که ترافیک بالایی دارند خبر داد.