تحریم در هم سو کردن کشورها با اهداف سیاسی آمریکا بی‌اثر بوده است

تحریم در هم سو کردن کشورها با اهداف سیاسی آمریکا بی‌اثر بوده است

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

یک نشریه آمریکایی در گزارشی از سیاست های تحریمی آمریکا در قبال کشورهای دیگر انتقاد کرد و آن را در ترغیب کشورهای مورد تحریم به هم سویی با اهداف سیاسی آمریکا ناکارآمد دانست.