تراز تجاری بخش معدن مثبت شد

تراز تجاری بخش معدن مثبت شد

پنج شنبه ۰۴ مرداد -

براساس آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، طی سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۵۵ میلیون تن از انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که تراز تجاری بخش معدن کشور را مثبت ارزیابی می‌کند.