تراوش توسعه از سفال جهانی لالجین

تراوش توسعه از سفال جهانی لالجین

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

همدان- ایرنا- احداث دومین شهرک تخصصی سفال، ایجاد شرکت های دانش بنیان، ریشه کنی بیکاری و از همه مهم تر تولید سفال بدون سرب حکایت از تراوش توسعه و ترقی در سفالینه های لالجین دارد که سالهاست برند جهانی را برای این دست سازه های اصیل حفظ کرده است.