تشکیل اتحادیه مدغم با نگاه کاهش تصدی‌گری؛ مهمترین دستاورد قرآنی دولت دوازدهم

تشکیل اتحادیه مدغم با نگاه کاهش تصدی‌گری؛ مهمترین دستاورد قرآنی دولت دوازدهم

سه شنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شکل‌گیری اتحادیه یکپارچه قرآنی در دولت دوازدهم با نگاه کاهش تصدی‌گری و توجه بیشتر به حوزه‌های مردمی صورت گرفت.