تشکیل شورای پزشکی برای تسریع روند درمانی حامد حدادی

تشکیل شورای پزشکی برای تسریع روند درمانی حامد حدادی

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

به منظور تسریع روند درمانی مصدومیت حامد حدادی عضو تیم ملی بسکتبال، شورای پزشکی با حضور رئیس فدراسیون بسکتبال تشکیل شد.