تشییع پیکر شهید گمنام ۱۷ ساله در اهواز

تشییع پیکر شهید گمنام ۱۷ ساله در اهواز

جمعه ۱۴ بهمن - اقتصادی

پیکر شهید گمنام ۱۷ ساله در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.