تصویب پیشنهادات وزارت اقتصاد برای بهبود وضعیت بورس

تصویب پیشنهادات وزارت اقتصاد برای بهبود وضعیت بورس

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بعدازظهر دوشنبه به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.