تصویری از یک شمشیر نوری کهکشانی!

تصویری از یک شمشیر نوری کهکشانی!

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

تصویر ثبت شده با “تلسکوپ فضایی هابل” یک شمشیر نوری را در دل کهکشان نشان می‌دهد.