تعزیه خوانی در اروپا

تعزیه خوانی در اروپا

جمعه ۱۲ خرداد - فرهنگی

تهران – ایرنا – یک گروه تعزیه خوانی ایرانی در حضور شیعیان مقیم دانمارک به اجرای برنامه پرداخت و با استقبال جوانان و نوجوانان حاضر روبرو شد.