تغذیه انگلی دلالان مسکن از تورم انتظاری؛آیا صنف مشاوران املاک ضرورت کارکردیش را از دست داده است؟

تغذیه انگلی دلالان مسکن از تورم انتظاری؛آیا صنف مشاوران املاک ضرورت کارکردیش را از دست داده است؟

یکشنبه ۰۵ تیر - فرهنگی

تهران-ایرنا- نوع و میزان اثرگذاری بنگاه‌های املاک در دامن زدن به التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها با توجه به تعارض منافع موجود در این نوع نظام معاملاتی موضوعی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای جایگزینی آن با یک نظام نوین چاره‌ای اندیشیده شود.