تغییر مکرر قوانین موجب فرار سرمایه‌های مادی و انسانی می‌شود

تغییر مکرر قوانین موجب فرار سرمایه‌های مادی و انسانی می‌شود

پنج شنبه ۰۳ اسفند - ورزش

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تغییر مکرر قوانین نشان از عدم دانش قانونگذار و بی ثباتی جامعه است و موجب عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی می‌گردد.