تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای کیفی آموزش هنر تا آغاز رویداد مجازی چهار فصل

تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای کیفی آموزش هنر تا آغاز رویداد مجازی چهار فصل

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- ادامه روند روزهای قرمز در پایتخت و اغلب استان‌های کشور هر چند به تمدید مهر تعطیلی فعالیت‌های نمایشی حکم داده اما با این حال هنوز شاهد فعالیت امیدوارانه هنرمندان تئاتر برای فردای روزهای کاهش شیب صعودی این ویروس در کشور هستیم.